Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” publicējam šādu informāciju:

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem iestādē: 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra instrukciju Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm", Valsts asinsdonoru centra aktuālās valsts budžeta tāmes ir publicētas Valsts kases mājaslapā www.kase.gov.lv.

Informāciju publicē saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumiem Nr.611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.