Latvijas transfuziologu asociācija

Latvijas transfuziologu asociācija (saīsināti LTrA) ir brīvprātīga, profesionāla, sabiedriska organizācija, kura apvieno Latvijas teritorijā strādājošos transfuziologus. Asociācijas mērķi ir veicināt transfuzioloģijas attīstību Latvijā, nodrošināt iespējami augstāku transfūziju terapijas līmeni, kā arī apvienot asins pagatavojumu sagatavotājus un lietotājus.

2018. gada 20. decembrī Latvijas transfuziologu asociācijas kopsapulcē ievēlēti:

ASOCIĀCIJAS VALDE:
 • Anita Daugavvanaga – priekšsēdētāja (e-pasts: anita.daugavvanaga@vadc.gov.lv)
 • Natālija Kanta
 • Irina Mikucka
 • Diāna Kadiķe
 • Indulis Zālītis 
SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJA:
 • Inga Dārzniece – priekšsēdētāja
 • Gunta Šmite – sekretāre
 • Māra Rītiņa
 • Nadežda Aleksandrova
 • Irina Rodina
REVĪZIJAS KOMISIJA:
 • Irēna Jēkabsone
 • Māra Bumbiere
INFORMĀCIJAI:

Ministru kabineta noteikumi Nr.431,,Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība’’

Ministru kabineta noteikumi Nr.268 ,,Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu’’

Saites: http://www.arstubiedriba.lv

Medicīnas tehnoloģijas transfuzioloģijā: http://www.vmnvd.gov.lv/

LTrA biedru nauda ir 14 EUR gadā un maksājums jāveic līdz tekošā gada 31.decembrim.

Rekvizīti biedra naudas apmaksai

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
Rēķins Nr.....

LV09HABA0551032091141               AS SWEDBANKA

Norāde - Latvijas Transfuziologu asociācija. Biedru nauda  par......


Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas apmaksai

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
Swedbank, fil. "Esplanāde"
Konts: LV27HABA0551035992836

Maksājuma mērķis: Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju, vārds, uzvārds, personas kods, specialitāte.