Latvijas transfuziologu asociācija

Latvijas transfuziologu  asociācija (turpmāk tekstā - LTrA) ir sabiedriskā organizācija, kurā ir apvienojušies Latvijā strādājošie transfuziologi, kura ir dibināta LĀB statūtos noteiktajā kārtībā un reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta reģistrā. LTrA mērķis ir veicināt transfuzioloģijas attīstību Latvijā, nodrošināt iespējami augstāku transfūziju terapijas līmeni, apvienot asins pagatavojumu sagatavotājus un lietotājus, kā arī celt biedru profesionālo kvalifikāciju.

2022. gada 10. martā Latvijas transfuziologu asociācijas kopsapulcē ievēlēti:

ASOCIĀCIJAS VALDE:
SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJA:
  • Inga Dārzniece – priekšsēdētāja
  • Gunta Šmite – sekretāre
  • Māra Rītiņa
  • Nadežda Aleksandrova
  • Rūta Staņa

 

Sertifikācijas komisijas sēžu grafiks

 

Kontaktpersona

 

22.01.2022.

20.04.2022.

25.07.2022.

15.08.2022.

08.09.2022.

10:00

Valsts Asinsdonoru centrs

Gunta Šmite 29252996

smitegunta@gmail.com

REVĪZIJAS KOMISIJA:
  • Irēna Jēkabsone
  • Māra Bumbiere
INFORMĀCIJAI:

Ministru kabineta noteikumi Nr.431,,Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība’’

Ministru kabineta noteikumi Nr.268 ,,Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu’’

Saites: http://www.arstubiedriba.lv

Medicīnas tehnoloģijas transfuzioloģijā

LTrA biedru nauda ir 14 EUR gadā un maksājums jāveic līdz tekošā gada 31.decembrim.

Rekvizīti biedra naudas apmaksai

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
Rēķins Nr.....

LV09HABA0551032091141               AS SWEDBANKA

Norāde - Latvijas Transfuziologu asociācija. Biedru nauda  par......


Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas apmaksai

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
Swedbank, fil. "Esplanāde"
Konts: LV27HABA0551035992836

Maksājuma mērķis: Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju, vārds, uzvārds, personas kods, specialitāte.