Apstiprinātās tehnoloģijas


Asins un asins komponentu sagatavošanas un kvalitātes kontroles tehnoloģijas (medicīnas tehnoloģiju saraksts). Informācija no http://www.vmnvd.gov.lv datu bāzes.

I. Ar asins un asins komponentu sagatavošanu atļauts nodarboties tikai asinsdonoru centriem un asins sagatavošanas nodaļām, kuru atbilstība Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajām prasībām ir novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

II. Asins un asins komponentu donoru atlase
Medicīniskā tehnoloģija (MT) - 

III. Asins un asins komponentu sagatavošana
Pilnasiņu sagatavošana un filtrēšana –

Eritrocītu masas sagatavošana -

Eritrocītu masas bez leikocītu – trombocītu slāņa sagatavošana -

Eritrocītu masas bez leikocītu – trombocītu slāņa aizvietojošā šķīdumā sagatavošana un filtrēšana -

Eritrocītu masas aizvietojošā šķīdumā sagatavošana –

Eritrocītu masas sagatavošana aferēzes procedūrā –

Atmazgātas eritrocītu masas sagatavošana – 

Sasaldētas eritrocītu masas sagatavošana –

Svaigi sasaldētas plazmas sagatavošana no pilnasinīm –

Svaigi sasaldētas plazmas sagatavošana aferēzes procedūrā –

Trombocītu masas sagatavošana un filtrēšana aferēzes procedūrā –

Trombocītu masas sagatavošana un filtrēšana no pilnasinīm –

Atmazgātas trombocītu masas sagatavošana - 

Sasaldētas trombocītu masas sagatavošana –

Asins komponentu apstarošana -

Krioprecipitāta sagatavošana –

Asins komponentu patogēnu fotoķīmiskā inaktivācija -

IV. Asins paraugu testēšana
Donoru asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana - 

Pacienta asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana un recipienta un donora asins saderības testēšana  - 

IV. Asins un asins komponentu kvalitātes kontroles prasības
Medicīniskā tehnoloģija -

V. Sterilitātes kontrole
Medicīniskā tehnoloģija -

VI. Asins komponentu transfūzija
Medicīniskā tehnoloģija -