Apstiprinātās tehnoloģijas


Asins un asins komponentu sagatavošanas un kvalitātes kontroles tehnoloģijas (medicīnas tehnoloģiju saraksts). Informācija no http://www.vmnvd.gov.lv datu bāzes.

I. Ar asins un asins komponentu sagatavošanu atļauts nodarboties tikai asinsdonoru centriem un asins sagatavošanas nodaļām, kuru atbilstība Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajām prasībām ir novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

II. Asins un asins komponentu donoru atlase
Medicīniskā tehnoloģija (MT) - 

III. Asins un asins komponentu sagatavošana
Pilnasiņu sagatavošana un filtrēšana –

IV. Asins paraugu testēšana
Donoru asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana - 

Pacienta asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana un recipienta un donora asins saderības testēšana  - 

V. Sterilitātes kontrole
Medicīniskā tehnoloģija -

VI. Asins komponentu transfūzija
Medicīniskā tehnoloģija -