Atrašanās vieta

Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007
Kā mūs atrast?

E-adrese

E-adrese

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Valsts asinsdonoru centrs
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000013926
Bankas konts:
LV20TREL2290567004000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Pie VADC galvenās ieejas atrodas norāde personām ar funkcionāliem traucējumiem par ieejas nodrošinājumu (pie autostāvvietas donoriem pa labi no galvenā korpusa). Lai iekļūtu ēkā, ar

zvana palīdzību lūdzam izsaukt VADC personālu.

VADC ēka

Personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšanu Valsts asinsdonoru centrā (turpmāk - Centrs) un pārvietošanos pa Centra telpām nodrošina Centra personāls. Lai informētu Centra personālu par ierašanos, personas ar funkcionāliem traucējumiem var izmantot pie ieejas blakus stāvvietai izvietoto zvana pogu. Nepieciešamības gadījumā zvanīt uz tālr.: +371 80 000 003.

Direktora apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Katra mēneša otrā ceturtdiena: 14.00 - 16.30.
Apmeklējumu iespējams pieteikt klātienē, zvanot vai izmantojot elektronisko pastu, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un konkrētus jautājumus, uz kuriem vēlaties saņemt atbildes.

Bezmaksas tālrunis donoriem: +371 80 000 003
Katru darba dienu: 08.30 - 17.00

Ziedojot asinis, nepieciešami: pase, eID karte vai jebkurš cits personas apliecinošs dokuments, pēc kura var identificēt donoru un kurš satur sekojošu informāciju- vārds, uzvārds, personas kods, foto- bankas konta numurs

Ziedojumu konta numurs: LV26TREL7290567005000

Skatīt visas nodaļas

Donoru reģistrācija:

 • Pirmdiena 08.00 - 18.30
 • Otrdiena 08.00 - 16.30
 • Trešdiena 08.00 - 16.30
 • Ceturtdiena 08.00 - 18.30
 • Piektdiena 08.00 - 16.30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Asins paraugu noņemšana privātpersonām:

 • Pirmdiena 08.30 - 17.15
 • Otrdiena 08.30 - 17.15
 • Trešdiena 08.30 - 17.15
 • Ceturtdiena 08.30 - 17.15
 • Piektdiena 08.30 - 16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts