Valsts asinsdonoru centrs

Saņēmēja nosaukums:
Valsts asinsdonoru centrs
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000013926
Bankas konts:
LV20TREL2290567004000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Izbraukumu koordinatore: 2 947 5216

Ja pēc asins un asins komponentu ziedošanas tiek konstatētas izmaiņas veselības stāvoklī, kas norāda par saslimšanas simptomiem, un tās var ietekmēt asins komponentu kvalitāti, lūdzam steidzami par to informēt VADC speciālistus, zvanot uz bezmaksas tālruni 80 000 003 ( darba laikā no 8:30 līdz 17:00) vai 26158678 ( ārpus darba laika).

Pie VADC galvenās ieejas atrodas norāde personām ar funkcionāliem traucējumiem par ieejas nodrošinājumu (pie autostāvvietas donoriem pa labi no galvenā korpusa). Lai iekļūtu ēkā, ar zvana palīdzību lūdzam izsaukt VADC personālu.

Vides pieejamības shēma

Personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšanu Valsts asinsdonoru centrā (turpmāk - Centrs) un pārvietošanos pa Centra telpām nodrošina Centra personāls. Lai informētu Centra personālu par ierašanos, personas ar funkcionāliem traucējumiem var izmantot pie ieejas blakus stāvvietai izvietoto zvana pogu. Nepieciešamības gadījumā zvanīt uz tālr.: +371 80 000 003.

Direktora apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Katra mēneša otrā ceturtdiena: 14.00 - 16.30.
Apmeklējumu iespējams pieteikt klātienē, zvanot vai izmantojot elektronisko pastu, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un konkrētus jautājumus, uz kuriem vēlaties saņemt atbildes.

Bezmaksas tālrunis donoriem: +371 80 000 003
Katru darba dienu: 08.30 - 17.00

Ziedojot asinis, nepieciešami: pase, eID karte vai jebkurš cits personas apliecinošs dokuments, pēc kura var identificēt donoru un kurš satur sekojošu informāciju- vārds, uzvārds, personas kods, foto- bankas konta numurs

Ziedojumu konta numurs: LV26TREL7290567005000

Skatīt visas nodaļas

Donoru reģistrācija:

  • Pirmdiena 08.00 - 18.30
  • Otrdiena 08.00 - 16.30
  • Trešdiena 08.00 - 16.30
  • Ceturtdiena 08.00 - 18.30
  • Piektdiena 08.00 - 16.30
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts