Valsts asinsdonoru centra publiskajos pārskatos ir iekļauta pamatinformācija par konkrētā pārskata perioda iestādes darbības galvenajiem rezultātiem - donoru kustības rādītājiem, sagatavoto asins komponentu apjomu,  budžeta izlietojumu, informācija par iekšējo kontroli un personālu, starptautisko sadarbību, komunikāciju ar sabiedrību un nākamā periodā plānotajiem pasākumiem.