Valsts asinsdonoru centra publiskajos pārskatos ir iekļauta pamatinformācija par konkrētā pārskata perioda iestādes darbības galvenajiem rezultātiem:

  • donoru kustības rādītājiem;
  • sagatavoto asins komponentu apjomu;
  • budžeta izlietojumu;
  • informācija par iekšējo kontroli un personālu;
  • starptautisko sadarbību;
  • komunikāciju ar sabiedrību;
  • nākamā periodā plānotajiem pasākumiem.