Laboratoriju departamenta akreditācijas apliecība

Laboratoriju departamenta Elastīgās sfēras metožu saraksts

Informācija privātpersonām par imūnhematoloģiskiem pakalpojumiem

Informācija ārstniecības iestādēm par imūnhematoloģiskiem pakalpojumiem

Elastīgās sfēras metožu saraksts Asins pagatavojumu kvalitātes kontroles
laboratorijā

VADC maksas pakalpojumu cenrādis.