Laboratoriju departamenta akreditācijas apliecība

Laboratoriju departamenta Elastīgās sfēras metožu saraksts

Informācija privātpersonām par imūnhematoloģiskiem pakalpojumiem

Elastīgās sfēras metožu saraksts Asins pagatavojumu kvalitātes kontroles
laboratorijā

VADC maksas pakalpojumu cenrādis.