Nosaukums Mērķauditorija Norises laiks Cena
(EUR ar PVN)*
Norises veids un laiks  
Imūnhematoloģija ārstiem bez priekšzināšanām Laboratoriju ārsti, transfuziologi,
laboratoriju speciālisti
10 dienas:
01.11. - 12.11.2021.
254,55 01.11.-05.11.2021.; plkst.10:00-15:00 - apmācības tiešsaistē Zoom platformā;
08.11.-12.11.2021.; plkst.10:00-15:00 - praktiskie darbi ** Valsts asinsdonoru centrā, Sēlpils ielā 9, Rīgā.
 
Imūnhematoloģija laborantiem bez priekšzināšanām Laboranti 10 dienas:
01.11. - 12.11.2021.
244,11 01.11.-05.11.2021.; plkst.10:00-15:00 - apmācības tiešsaistē Zoom platformā;
08.11.-12.11.2021; plkst.10:00-15:00 - praktiskie darbi ** Valsts asinsdonoru centrā, Sēlpils ielā 9, Rīgā.
 
Imūnhematoloģija ārstiem ar priekšzināšanām Laboratoriju ārsti, transfuziologi,
laboratoriju speciālisti, laboranti
3 dienas:
08.11. - 10.11.2021.
26,26 plkst.10:00-15:00 - tiešsaistē Zoom platformā  
* - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 345    
** - uzrādod derīgu ES digitālo COVID-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu vai negatīvu Covid-19 testu, kas veikts vismaz 72 h pirms kursu sākuma.    
Pieteikšanās kursiem:
- rakstot uz e-pastu: kursi@vadc.gov.lv , informācijā norādot izvēlēto kursu nosaukumu, vārdu uzvārdu un kontaktinformāciju saziņai,
- zvanot uz tālruni
26159737.