Nosaukums Mērķauditorija Norises laiks Cena
(EUR ar PVN)*
Norises veids un laiks
Imūnhematoloģija ārstiem bez priekšzināšanām Laboratoriju ārsti, transfuziologi,
laboratoriju speciālisti
10 dienas 254,55 07.03. - 11.03. plkst.10:00-15:00 - tiešsaistē Zoom platformā;
14.03. - 18.03. plkst.10:00-15:00 - praktiskie darbi ** Valsts asinsdonoru centrā, Sēlpils ielā 9, Rīgā.
Imūnhematoloģija laborantiem bez priekšzināšanām Laboranti 10 dienas 244,11 07.03. - 11.03 plkst.10:00-15:00 - tiešsaistē Zoom platformā;
14.03. - 18.03. plkst.10:00-15:00 - praktiskie darbi ** Valsts asinsdonoru centrā, Sēlpils ielā 9, Rīgā.
Imūnhematoloģija ārstiem un laborantiem ar priekšzināšanām Laboratoriju ārsti, transfuziologi,
laboratoriju speciālisti, laboranti
3 dienas 26,26 14.03. - 16.03. plkst.10:00-15:00 - tiešsaistē Zoom platformā
Transfuzioloģija slimnīcu māsām. Dažādu specialitāšu māsas. 2 dienas 28,75 17.03. - 18.03. plkst. 9:00 - 15:00 - tiešsaistē Zoom platformā
Transfuzioloģija Asins dienesta ārstniecības personām Asins dienestā strādājoši ārsti un māsas 3 dienas 29,28 04.04. - 06.04. plkst. 9:00 - 15:00 - tiešsaistē Zoom platformā
* - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 345
** - uzrādod derīgu ES digitālo COVID-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu vai negatīvu Covid-19 testu, kas veikts vismaz 72 h pirms kursu sākuma.
Pieteikšanās kursiem:
- aizpildot  zemāk pievienoto "Pieteikumu mācībām"
vai
- rakstot uz e-pastu:
kursi@vadc.gov.lv , informācijā norādot izvēlēto kursu nosaukumu, vārdu uzvārdu un kontaktinformāciju saziņai
vai
- zvanot uz tālruni
26159737 (darba laikā).