Mūsdienās pacientu  ārstēšanai neizmanto pilnasinis. Katru asins devu sadala komponentos, un pacients saņem tieši to asins komponentu, kas viņam ir nepieciešams. Atsevišķus asins komponentus iespējams sagatavot, izmantojot aferēzes metodi. Trombocītus sagatavo citaferēzes procedūras laikā.

Citaferēzes procedūras laikā ir iespēja vienlaikus sagatavot 2 ārstnieciskās trombocītu masas devas un 1 plazmas devu, kam būtu nepieciešami 11 asins donori. Citaferēze – Jūsu iespēja vienas procedūras laikā palīdzēt vairākiem pacientiem, ziedojot dažādus asins komponentus.

attels

Par procedūru:

Procedūras laikā iekārta automātiski izvēlas asins komponenta sagatavošanas daudzumu un veidu, ņemot vērā donora asins analīzes rezultātus, svaru, augumu u.c. rādītājus.

Donoram veiktā procedūra ir droša un nekaitīga, tās ilgums ir 40 minūtes – 1.5 stunda. Procedūrai izmanto sterilas vienreizlietojamas sistēmas. Procedūras norisei seko kvalificēts medicīnas personāls, bet donors var lasīt, skatīties televizoru u.tml.

Lai nekaitētu donora veselībai, ir noteikti intervāli starp asins un citaferēzes procedūrām:

  • intervāls starp pilnasiņu nodošanu un citaferēzes procedūru ir ne mazāks par vienu mēnesi (piecas nedēļas);
  • intervāls starp plazmaferēzes procedūru un citaferēzes procedūru ir vismaz viena nedēļa;
  • intervāls starp divām citaferēzes procedūrām ir vismaz divas nedēļas.

Uz citaferēzes procedūru donoriem jāierodas VADC noteiktajā laikā, saskaņojot to ar darba devēju vai mācību iestādi.

Latvijā par asins komponentu nodošanu netiek maksāts. Atlīdzība par procedūru, ko donors saņem pēc asins komponentu nodošanu, ir paredzēta zaudētā asins apjoma atjaunošanai (pilnvērtīga uztura ieteikumu realizēšanai, kas jāievēro pēc asins komponentu nodošanas, uztura bagātinātājiem, minerālvielām, vitamīniem utt.).

Kā kļūt par citaferēzes donoru?

Donori trombocītu nodošanai tiek atlasīti no regulāriem asins donoriem.

Ja Jums ir vēlēšanās kļūst par citaferēzes donoru, lūdzu, sazinieties ar VADC pa tālruni +371 67408871, +371 29482520 vai vienkārši nāciet pie mums. Lēmumu par Jūsu iespēju kļūt par aferēzes donoru pieņems ārstniecības persona pēc Jūsu veselības stāvokļa izvērtēšanas.