Mūsdienās pacientu ārstēšanai neizmanto pilnasinis. Katru asins devu sadala komponentos, un pacients saņem tieši to asins komponentu, kas viņam ir nepieciešams. Atsevišķus asins komponentus iespējams sagatavot, izmantojot aferēzes metodi. Aferēze – procedūra, kuras laikā no viena donora, izmantojot īpašas iekārtas - asins šūnu separatorus, ir iespējams sagatavot dažādu asins komponentu devas (trombocītus, plazmu, eritrocītus). Trombocītu sagatavošanas procedūra ir citaferēze.

Citaferēzes procedūras laikā ir iespēja vienlaikus sagatavot 1 vai 2 ārstnieciskās trombocītu masas devas un 1 plazmas devu, kam būtu nepieciešami 11 asins donori. Citaferēze – Jūsu iespēja vienas procedūras laikā palīdzēt vairākiem pacientiem, ziedojot dažādus asins komponentus.

attels

Par citaferēzes procedūru:

Citaferēzes procedūras laikā iekārta automātiski izvēlas asins komponenta sagatavošanas daudzumu un veidu, ņemot vērā donora asins analīzes rezultātus, svaru un augumu.

Donoram veiktā procedūra ir droša un nekaitīga, tās ilgums ir 40 minūtes – 1,5 stunda. Citaferēzes procedūrai izmanto sterilas vienreizlietojamas sistēmas. Procedūras norisei seko kvalificēts medicīnas personāls. Procedūras laikā donors var lasīt, skatīties televizoru u.tml.

Lai nekaitētu donora veselībai, ir noteikti intervāli starp asins ziedošanas un citaferēzes procedūrām:

· intervāls starp pilnasiņu nodošanu un citaferēzes procedūru ir ne mazāks par vienu mēnesi;

· intervāls starp plazmaferēzes procedūru un citaferēzes procedūru ir vismaz viena nedēļa;

· intervāls starp divām citaferēzes procedūrām ir vismaz divas nedēļas.

Citaferēzes procedūras veic pēc ārstniecības iestādes pieprasījuma, ņemot vērā konkrētu asins grupu un Rh(D) piedrību. Donorus uz procedūru izsauc Valsts asinsdonoru centra reģistrators.

Uz citaferēzes procedūru donoriem jāierodas VADC noteiktajā laikā, saskaņojot to ar darba devēju vai mācību iestādi.

Trombocītu donors pēc procedūras saņem:

- uzkodu komplektu;

- izziņu par asins komponenta ziedošanu, kuru, iesniedzot darba devējam, var saņemt apmaksātu brīvdienu (līdz piecām apmaksātām darba dienām gadā);

-kompensāciju par citaferēzes procedūru, ko donors saņem pēc asins komponentu nodošanas, ir paredzēta izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai (pilnvērtīga uztura ieteikumu realizēšanai, kas jāievēro pēc asins komponentu nodošanas, uztura bagātinātājiem, minerālvielām, vitamīniem utt.). Kompensāciju izmaksā bezskaidras naudas pārskaitījuma formā uz donora norādīto kontu.

Kā kļūt par trombocītu donoru?

Par trombocītu donoru var būt vesels cilvēks, kurš iepriekš jau ir ziedojis asinis un kura asinīs ir pietiekoši liels trombocītu skaits.

Ja Jums ir vēlēšanās kļūst par trombocītu donoru, lūdzu, sazinieties ar VADC pa tālruni 80000003, +371 29482520 vai vienkārši nāciet pie mums. Lēmumu par Jūsu iespēju kļūt par trombocītu donoru pieņems ārstniecības persona pēc Jūsu veselības stāvokļa izvērtēšanas. Citaferēzes procedūras veic tikai Valsts asinsdonoru centrā Rīgā, Sēlpils ielā 9.