Papildspecialitāte “Transfuziologs” 

Rīgas Stradiņa Universitāte nodrošina otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Rezidentūra medicīnā” papildspecialitātes “Transfuziologs” apgūšanu.

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi atbilstoši transfuziologa specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai transfuziologa specialitātē, atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem.

Pabeidzot rezidentūras programmu, ārsts transfuziologs var strādāt asins sagatavošanas iestādēs (t.sk. Asins sagatavošanas nodaļās) un ārstniecības iestāžu Asins kabinetos. Pārzinot klīnisko transfuzioloģiju un transfuzioloģijas medicīniskās tehnoloģijas, ārsts ir kompetents:

  • sagatavot kvalitatīvus asins komponentus;
  • veikt imūnhematoloģisko izmeklēšanu;
  • sniegt pacientiem kvalificētu transfuzioloģisko palīdzību, kā arī konsultēt citu specialitāšu ārstus klīniskās transfuzioloģijas jautājumos.

Programma ilgums: 44 nedēļas (1 gads)

Kredītpunkti: 44 KP / 66 ECTS:

Rezidentūras vietas: 2 budžeta vietas, 1 maksas vieta

Prasības sākot studijas: derīgs sertifikāts jebkurā ārsta pamatspecialitātē

Transfuziologa programmas īsu aprakstu skatīt šeit.

Informācija par uzņemšanu rezidentūrā: https://www.rsu.lv/rezidentura/uznemsana