Asins krājums
Aktuālā informācija VADC apmeklētājiem saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem
Izmaiņas donoru pieņemšanas laikos asins nodošanas vietās