Katra pārskata gada sākumā, lai noteiktu sasniegtos rezultātus un izsekotu ne tikai atsevišķu asins dienesta struktūrvienību, bet arī dienesta kopējai attīstība, Valsts asinsdonoru centrs apkopo pagājušajā pārskata gadā paveikto. 

Šajā sadaļā variet iepazīties ar pēdējiem aktuālajiem Valsts asinsdonoru centra un Latvijas Asins dienesta darba rezultātu galvenajiem statistikas rādītājiem, piemēram, asins donoru skaitu, asins ziedošanas reižu skaitu, sagatavoto asins komponentu daudzumu, kā arī citiem būtiskiem datiem.

Asins donoru un pirmreizējo asins donoru skaits VADC un ASN (2007. - 2020.g.)

Donoru sadalījums

 

Asins ziedošanas reizes VADC un ASN (2007. - 2020.g.)

Donāciju reizes

Plazmaferēzes un citaferēzes procedūru skaits VADC 
(2007. - 2020.g.)

Plazmaferēze un citaferēze

 

Izbraukumu skaits, tajā skaitā uz iestādēm, uzņēmumiem un ar specializēto autobusu (2009. - 2019.g.)

Izbraukumi

 

Dati par donoru vidējo vecumu dinamikā (2005. - 2020.g.)

Donoru vidējais vecums

Donoru sadalījums pēc dzimuma (2009. - 2020.g.)

Vīriešu un sieviešu sadalījums pa gadiem