Katra pārskata gada sākumā, lai noteiktu sasniegtos rezultātus un izsekotu ne tikai atsevišķu asins dienesta struktūrvienību, bet arī dienesta kopējai attīstība, Valsts asinsdonoru centrs apkopo pagājušajā pārskata gadā paveikto. 

Šajā sadaļā variet iepazīties ar pēdējiem aktuālajiem Valsts asinsdonoru centra un Latvijas Asins dienesta darba rezultātu galvenajiem statistikas rādītājiem, piemēram, asins donoru skaitu, asins ziedošanas reižu skaitu, sagatavoto asins komponentu daudzumu, kā arī citiem būtiskiem datiem.

Asins donoru un pirmreizējo asins donoru skaits VADC un ASN (2010. - 2020.g.)
Asins ziedošanas reizes VADC un ASN (2010. - 2020.g.)
Plazmaferēzes un citaferēzes procedūru skaits VADC  (2010. - 2020.g.)
Izbraukumu skaits, tajā skaitā uz iestādēm, uzņēmumiem un ar specializēto autobusu (2010. - 2020.g.)
Dati par donoru vidējo vecumu (2010. - 2020.g.)
Donoru sadalījums pēc dzimuma (2010. - 2020.g.)
Donoru skaita dinamika Latvijā uz 1000 iedzīvotājiem (2010.-2020.g.)
Donori, kuri asinis ziedoja noteiktu reižu skaitu (2016.-2020.g.)