Valsts asinsdonoru centra nolikums
Ministru kabineta 22.02.2005. noteikumi Nr.138 nosaka Valsts asinsdonoru centra darbības mērķus, funkcijas, uzdevumus un kompetenci

Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai
Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr.1037 nosaka savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartus no donora iegūtām nesadalītām asinīm, kas ir apstrādātas pārliešanai vai turpmākai ražošanai, un asins terapeitiskām sastāvdaļām, kuras izgatavo, izmantojot dažādas metodes, un kas paredzētas asins pārliešanai pašam donoram vai kādai citai personai, lietošanai medicīnas ierīcēs vai par medicīnisko produktu izejvielām, kā arī kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai

Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr.345

Latvijas asins dienesta darbībai saistošās direktīvas:
Eiropas Komisijas Direktīva 2009/135/EK (2009. gada 3. novembris), ar ko atļauj pagaidu atkāpes no nesadalītu asiņu un asins komponentu donoru atbilstības kritērijiem, kas noteikti Direktīvas 2004/33/EK III pielikumā, sakarā ar asins trūkuma risku, kuru izraisījusi A (H1N1) gripas pandēmija.   Lat / En

Eiropas Komisijas Direktīva 2005/61/EK (2005. gada 30. septembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/98/EK attiecībā uz izsekojamības prasībām un nopietnu blakņu un nevēlamu notikumu paziņošanu.   Lat / En

Eiropas Komisijas Direktīva 2005/62/EK (2005. gada 30. septembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/98/EK piemērošanu attiecībā uz Kopienas standartiem un specifikācijām, kas attiecas uz asins sagatavotāju kvalitātes sistēmu.   Lat / En

Eiropas Komisijas Direktīva 2004/33/EK (2004. gada 22. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/98/EK piemērošanu attiecībā uz dažām tehniskajām prasībām asinīm un asins komponentiem.   Lat / En

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/98/EK (2003. gada 27. janvāris), ar kuru nosaka kvalitātes un drošības standartus attiecībā uz cilvēka asins un asins komponentu savākšanu, testēšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izplatīšanu.   Lat / En

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EC (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm.   Lat / En

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/70/EK (2000. gada 16. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 93/42/EEC par medicīniskām ierīcēm, kurās izmanto stabilus cilvēka asins vai cilvēka asins plazmas atvasinājumus En

Citi Eiropas Komisijas, Parlamenta un Padomes sagatavoti dokumenti (rekomendācijas, atzinumi, priekšlikumi - angļu val.) En

[Informācija atjaunota 17.01.2021.]