Piedāvājam specializēto vārdnīcu ar nozares definīciju, terminu un abreviatūru (vārdu saīsinājumu) skaidrojumiem, kā arī informācijas avotu sarakstu latviešu un angļu valodā.

Vārdnīca veidota, apkopojot vairāk nekā divdesmit informācijas avotos sniegtos skaidrojumus. Kā informācijas avoti izmantoti normatīvie akti, vārdnīcas, specializētās interneta mājas lapas u.c.