DHL Latvia

DHL Latvia SIA ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas apzinās, ka tieši cilvēki un viņu darbības ir pamatu pamats, lai veidotos spēcīga, veselīga valsts. Mūsu darbinieki saprot, ka labais vairo labo, un tieši tādēļ aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs, lai uzlabotu vidi, kurā dzīvot. Tāpat viņi vienmēr ir gatavi iesaistīties projektos, kas palīdz nelaimē nonākušajiem.

"DHL Latvia telpās ik gadu rīkojam Donoru dienu sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centru, kur katram mūsu un apkārtējo uzņēmumu darbiniekam tiek dota iespēja ziedot asinis tiem, kas nonākuši grūtībās un asins pārliešana ir vienīgā iespēja saglabāt tik vērtīgo dzīvību. Atbalstot donoru kustību, uzņēmums cer, ka tiks popularizēta labdarība un ikkatrs sapratīs, ka palīdzēt līdzcilvēkiem ir ne tikai viegli, bet arī nepieciešami.” saka DHL Latvia pārstāvis Artis Dzenis.

 “Labdarība ir nesavtīgs process. Process, kur nekas netiek prasīts apmaiņā pret padarīto darbu. Sajūta, ka esi palīdzējis kādam un, iespējams, pat izglābis dzīvību, ļaujot piepildīt vēl kādu sapni, ir labākais atalgojums.”, tā saka DHL Latvia darbinieki, kas piedalās ne tikai uzņēmuma rīkotajās akcijās, bet arī paši cenšas atrast veidu, kā palīdzēt apkārtējiem. “Mēs nekad nezinām, kad dzīve var pagriezties par 180 grādiem un mēs būsim tie, kuriem jāpalīdz. Nelaimi pārdzīvot ir daudz vieglāk, apzinoties, ka aiz muguras mūs atbalsta tādi paši cilvēki – ar vēlmi padarīt mūsu dzīves labākas. ”