Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Tiek organizēti kursi ārstniecības personu apmācībai imūnhematoloģijā un transfuzioloģijā gan Valsts asinsdonoru centrā, gan ārstniecības iestādēs.

Procesa Apraksts

  1. Kursu grafika publicēšana
    Reizi pusgadā tiek publicēts kursu grafiks adresē https://www.vadc.lv/specialistiem/macibas.

  2. Ārstniecības persona piesaka dalību kursos
    Ārstniecības persona, zvanot uz t. 26159737, 67408876 vai rakstot uz e-pastu: kursi@vadc.gov.lv, un piesaka dalību saistošajos kursos. Pieteikums tiek reģistrēts.

  3. Kursu apmeklēšana
    Ārstniecības persona apmeklē saistošos kursus, apliecina dalību ar parakstu, saņem un apmaksā rēķinu, nokārto zināšanu pārbaudi (testu) un iegūst sertifikātu.