Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tiek organizēti kursi ārstniecības personu apmācībai imūnhematoloģijā un transfuzioloģijā gan Valsts asinsdonoru centrā, gan ārstniecības iestādēs.

Procesa Apraksts

  1. Kursu grafika publicēšana
    Reizi pusgadā tiek publicēts kursu grafiks adresē https://www.vadc.lv/specialistiem/macibas.

  2. Ārstniecības persona piesaka dalību kursos
    Ārstniecības persona, zvanot uz t. 26159737, 67408876 vai rakstot uz e-pastu: kursi@vadc.gov.lv, un piesaka dalību saistošajos kursos. Pieteikums tiek reģistrēts.

  3. Kursu apmeklēšana
    Ārstniecības persona apmeklē saistošos kursus, apliecina dalību ar parakstu, saņem un apmaksā rēķinu, nokārto zināšanu pārbaudi (testu) un iegūst sertifikātu.