Piekļūstamības paziņojums

Valsts asinsdonoru centrs (turpmāk - VADC) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

VADC tīmekļvietni - https://www.vadc.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

VADC daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Aizpildāms formas lauks šobrīd neiezīmē kļūdu, ja aizpildīts kļūdaini. 
  • Izmantojot programmu WAVE, tika konstatēts, ka atsevišķās vietās nav pietiekams krāsu kontrasts. Taču tīmekļvietnē ir nodrošināti dažādi alternatīvi kontrastu režīmi, ko vietnes lietotājs var izmantot, piemēram, pārslēgt uz melnbaltu versiju u.c.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 25.01.2021. Izvērtēšanu veica Gints Leimanis, sabiedrisko attiecību speciālists.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar VADC rakstot:

san@vadc.gov.lv vai zvanot: tālr. +371 25443236

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: san@vadc.gov.lv

Tālrunis: +371 25443236

Adrese: Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Sabiedrisko attiecību nodaļa”.
E-pasts: san@vadc.gov.lv

Tālrunis: +371 25443236

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Ilze Sarkanābola, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.