Statuss:
Īstenošanā
attels

Valsts asinsdonoru centrā uzsākta projekta Nr. 4.2.1.2./17/I/040 realizācija Galvenā un 1. Korpusa energoefektivitātes paaugstināšanai. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

(Līgums noslēgts 21.11.2018.)
Projektā paredzēts uzlabot Valsts asinsdonoru centra Galvenā un 1. Korpusa siltumatdeves rādītājus.

apkuri, elektroenerģiju un apsaimniekošanu, tajā pašā laikā, būtiski uzlabojot ekspluatācijas ērtības, drošību un asins komponentu apstrādes apstākļus.

Projektā paredzēts:

  1.  Cokola stāva siltumizolēšana virs un zem grunts līmeņa;
  2.  Augšējo un apakšējo pārsegumu siltumizolēšana;
  3.  Fasādes un gala sienu siltumizolēšana;
  4.  Koka logu un ārdurvju nomaiņa;
  5.  Karstā ūdens cauruļvadu nomaiņa un siltumizolēšana;
  6.  Apkures sistēmas stāvvadu balansēšana, termoregulatoru uzstādīšana sildķermeņiem, atsevišķos posmos cauruļvadu nomaiņa;
  7.  Individuāla siltummezgla izbūve katrā no korpusiem;
  8.  Mehāniskas ventilācijas sistēmas izbūve.

Kopējās plānotās izmaksas euro 1 134 916,00. ERAF ieguldījums euro 964 678,60 un valsts budžeta līdzfinansējums euro 170 237,40.