Latvijas Asins dienesta 80 gadu jubilejas sveiciens
Aktuālā informācija VADC apmeklētājiem saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem
VADC darba laika izmaiņas uz svētkiem