Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Donora informēšana par būtiskām novirzēm laboratoriskajos izmeklējumos

Procesa Apraksts

  1. Informācijas pieprasīšana
    Donoram ir iespējams klātienē vai elektroniski (izmantojot drošu autentifikācijas veidus) pieprasīt informāciju par laboratoriskajiem izmeklējumiem.
    Svarīgi, ka atbilstoši donora veiktajai atzīmei donora anketā par informācijas saņemšanu, ja tiek konstatētas novirzes no normas, tad jebkurā gadījumā vienmēr tiek sagatavota ierakstīta vēstule donoram vai viņa ģimenes ārstam.

  2. Informācijas saņemšana
    Ziņas par izmeklējumu rezultātiem donoram izsniedz personīgi uzrādot personas apliecinošus dokumentus vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē donoram vai viņa ģimenes ārstam.